Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021
06/08/2021

         Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2021;

         Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2021 như sau:

          I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

         1. Đối tượng, điều kiện

         a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

         - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng;

         - Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

         - Có văn bằng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

         - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

         - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

         b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

         - Không cư trú tại Việt Nam;

         - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

         - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

         2. Nội dung, hình thức thi

         Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

         2.1 Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

         a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

         - Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

         - Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi ngoại ngữ. Thời gian thi 30 phút.

         Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

          b) Miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

         Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

         Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

         Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi (phần I và phần II), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

         2.2 Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

         - Nội dung thi: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

         - Hình thức thi: Thi viết.

         - Thang điểm: 100 điểm.

         - Thời gian thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

         3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức

         Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức

         a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

         b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

         c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

         Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

         4. Số lượng cần tuyển dụng

         Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho năm 2021 là 54 chỉ tiêu (đính kèm Bảng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021).

         5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

         Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

         a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

         b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

         - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

         - Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

         II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

         1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

         - Mỗi thí sinh đăng ký dự thi tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu kèm theo thông báo này và kèm theo giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

         - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi tuyển vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

         2. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ

         - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/8/2021 đến hết ngày 12/9/2021.

         - Hình thức nộp hồ sơ: cá nhân có nhu cầu dự thi tuyển công chức năm 2021 nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp online theo địa chỉ: dichvucong.tiengiang.gov.vn (chọn Nộp hồ sơ trực tuyến - Lĩnh vực: Quản lý công chức, viên chức - Mức độ DVC: mức độ 4) hoặc gửi theo đường bưu điện đến Quầy số 11 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Số điện thoại liên hệ: 02733.993851.

         3. Phí đăng ký dự tuyển

         Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức chi, chế độ chi, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

         Sau khi tổng hợp số lượng đăng ký dự thi, Sở Nội vụ sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thi sinh, cụ thể:

         - Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;

         - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

         - Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh;

         Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thông báo về thời gian ôn thi, địa điểm thi, nộp lệ phí thi tuyển và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://sonoivu.tiengiang.gov.vn hoặc liên hệ tại Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ - số điện thoại 02733.873175.

         Lưu ý:

         - Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và Bảng chỉ tiêu kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác đơn vị, vị trí việc làm dự tuyển.

         - Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://sonoivu.tiengiang.gov.vn.

         Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu dự tuyển công chức năm 2021 được biết./.

Đính kèm:

1. Thông báo tuyển dụng số 1887/TB-SNV

2. Bảng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021

3. Phiếu đăng ký dự tuyển.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.93/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-