Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Thời gian, địa điểm ôn và thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021
26/11/2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo thời gian, địa điểm, hình thức ôn, thi như sau:

I. Thời gian, địa điểm thi

1. Thời gian, hình thức thi:

* Ngày 23/12/2021:

- Buổi sáng: 7 giờ 30 phút khai mạc kỳ thi; 09 giờ 00 thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh), hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 30 phút.

- Buổi chiều: 14 giờ 00 thi môn Kiến thức chung, hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính thời gian 60 phút.

* Ngày 24/12/2021:

Buổi sáng lúc 7 giờ 30 phút: Thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ thời gian 180 phút, hình thức thi viết.

2. Địa điểm thi:

Trường Đại học Tiền Giang tại cơ sở chính số 119, đường Ấp Bắc, Phường 5, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

II. Thời gian, địa điểm ôn thi

Do tình hình dịch bệnh không tập trung đông người nên sẽ tổ chức thành 02 lớp để ôn, địa điểm tại Trường Đại học Tiền Giang tại cơ sở chính số 119, đường Ấp Bắc, Phường 5, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

1. Lớp 1: có số thứ tự từ 1-60

- Ngày 04/12/2021:

+ Sáng môn Kiến thức chung - Chiều môn Chuyên môn nghiệp vụ.

+ Địa điểm tại Giảng đường.

- Ngày 05/12/2021: buổi sáng môn Ngoại ngữ, tại Giảng đường.

2. Lớp 2: có số thứ tự từ 61-117.

- Ngày 04/12/2021:

+ Sáng môn Chuyên môn nghiệp vụ, Chiều môn Kiến thức chung.

+ Địa điểm tại Phòng F.405.

- Ngày 05/12/2021: Chiều môn Ngoại ngữ, tại Giảng đường.

Thời gian ôn buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

( Đề cương ôn thi được niêm yết trên trang web của Sở Nội vụ)

Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi đăng tải trên website của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang./.

(Kèm Thông báo số: 2859/TB-HĐTNNCC ngày 26/11/2021 của Hội đồng Thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Tiền Giang năm 2021)

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-