Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo thời gian kiểm tra sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020
22/04/2020

        Căn cứ Quyết định số 565, 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận, xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020; Công văn số 981/UBND-NCPC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất hình thức và nội dung sát hạch;

         Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo các nội dung về tổ chức sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, như sau:

         Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND, 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận, xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020; Công văn số 981/UBND-NCPC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất hình thức và nội dung sát hạch;

         Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo các nội dung về tổ chức sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, như sau:

         I. DANH SÁCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH

         1. Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo người đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch (đính kèm Quyết định số 861/QĐ-HĐKTSH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về việc phê duyệt danh sách tiếp nhận, xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020).

         2. Những trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên thì Hội đồng cho nợ, sau khi sát hạch đạt thì ra quyết định tiếp nhận, xét chuyển mà không bổ nhiệm vào ngạch, đến khi bổ sung chứng chỉ quản lý nhà nước mới bổ nhiệm vào ngạch.

         II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA SÁT HẠCH

         1. Hình thức sát hạch.

         Phỏng vấn trực tiếp, theo thang điểm 10, chỉ cần có một phần phỏng vấn có điểm dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

         2. Nội dung sát hạch.

         a) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung: kiến thức về Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (chú ý các Chương I, II, III, IV, V); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (chú ý các Chương I, II, III, IV). Đơn vị tiếp nhận thông báo cho người tham dự kiểm tra, sát hạch biết để ôn tập.

         b) Sát hạch về trình độ hiểu biết năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: các văn bản thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng.

         c) Thời gian sát hạch kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ là 30 phút.

         III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH

         1. Thời gian kiểm tra sát hạch.

         Thời gian kiểm tra sát hạch được tổ chức 05 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15/5/2020, buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

         Lịch kiểm tra sát hạch chi tiết được gửi kèm theo Thông báo này (thời gian sát hạch khoảng 30 phút/01 người, thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch và người dự sát hạch tính thời gian để có mặt theo thứ tự đơn vị như Thông báo này).

         2. Địa điểm kiểm tra sát hạch.

         Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, số 23 đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

         IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN

         1. Người tham dự kiểm tra sát hạch.

         Người tham dự kiểm tra sát hạch phải chủ động nghiên cứu nội dung kiểm tra sát hạch, có mặt đúng thời gian, địa điểm, trang phục gọn gàng, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         2. Đơn vị đề nghị tiếp nhận các trường hợp tuyển dụng đặc biệt.

         Đơn vị đề nghị tiếp nhận các trường hợp tuyển dụng đặc biệt và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên theo danh sách gửi kèm Thông báo này, chịu trách nhiệm:

         - Thông báo nội dung các văn bản thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển cho người dự tuyển biết để nghiên cứu;

         - Chuyển Thông báo này đến người dự tuyển (trước ngày 24/24/2020);

         - Thành viên Hội đồng Kiểm tra sát hạch, người dự tuyển phải có mặt đúng giờ để thực hiện kiểm tra, sát hạch.

         Hội đồng kiểm tra sát hạch trân trọng thông báo.

         Thông báo này thay thế Thông báo số 518/TB-HĐKTSH ngày 11/3/2020 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-