Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo thời gian kiểm tra sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020
10/08/2020

         Căn cứ Quyết định số 565, 566/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận, xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020; Công văn số 981/UBND-NCPC ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất hình thức và nội dung sát hạch;

         Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo các nội dung về tổ chức sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, như sau:

         I. DANH SÁCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH

         1. Hội đồng kiểm tra sát hạch đã tổng hợp danh sách đề nghị tham dự kiểm tra, sát hạch thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020 của các cơ quan, đơn vị (đính kèm danh sách).

         2. Những trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên thì Hội đồng cho nợ, sau khi sát hạch đạt thì ra quyết định tiếp nhận, xét chuyển mà không bổ nhiệm vào ngạch, đến khi bổ sung chứng chỉ quản lý nhà nước mới bổ nhiệm vào ngạch.

         II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA SÁT HẠCH

         1. Hình thức sát hạch.

         Phỏng vấn trực tiếp, gồm 02 phần: hiểu biết chung và nghiệp vụ chuyên ngành (hỏi về kiến thức liên quan đến vị trí sẽ tiếp nhận), mỗi phần tối đa là 10 điểm, chỉ cần có một phần phỏng vấn có điểm dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

         2. Nội dung sát hạch.

         a) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung: kiến thức về Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019 (chú ý các Chương I, II, III, IV, V); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (chú ý các Chương I, II, III, IV). Đơn vị tiếp nhận thông báo cho người tham dự kiểm tra, sát hạch biết để ôn tập.

         b) Sát hạch về trình độ hiểu biết năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: các văn bản thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng.

         c) Thời gian sát hạch kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ là 30 phút.

         III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH

         1. Thời gian kiểm tra, sát hạch.

         Thời gian kiểm tra sát hạch được tổ chức vào ngày 26 và 27/8/2020, buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. Thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch (theo Quyết định số 565, 566/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và người dự kiểm tra, sát hạch (theo danh sách) tính thời gian để có mặt theo đơn vị như sau:

         - Ngày 26/8/2020, buổi sáng: Cái Bè, Gò Công Tây, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy; buổi chiều: thành phố Mỹ Tho, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh;

         - Ngày 27/8/2020, buổi sáng: Tân Phước, thị xã Gò Công, Gò Công Đông.

         2. Địa điểm kiểm tra sát hạch.

         Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, số 23 đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

         IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN

         1. Người tham dự kiểm tra sát hạch.

         Người tham dự kiểm tra sát hạch phải chủ động nghiên cứu nội dung kiểm tra sát hạch, có mặt đúng thời gian, địa điểm, trang phục gọn gàng, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         2. Đơn vị đề nghị tiếp nhận các trường hợp tuyển dụng đặc biệt.

         Đơn vị đề nghị tiếp nhận các trường hợp tuyển dụng đặc biệt và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên theo danh sách gửi kèm Thông báo này, chịu trách nhiệm:

         - Thông báo nội dung các văn bản thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển cho người dự tuyển biết để nghiên cứu;

         - Chuyển Thông báo này đến người dự tuyển (trước ngày 10/8/2020);

         - Thành viên Hội đồng Kiểm tra sát hạch, người dự tuyển phải có mặt đúng giờ để thực hiện kiểm tra, sát hạch.

         Hội đồng kiểm tra sát hạch trân trọng thông báo./.

Đính kèm Thông báoDanh sách người tham dự xét tuyển

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-