Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo thời gian ôn tập và giới hạn tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2021
05/11/2021

          Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo thời gian ôn tập vòng 1 và giới hạn tài liệu ôn tập vòng 1 như sau:

         1. Ôn tập vòng 1:

         a) Hình thức ôn tập môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ: online qua ứng dụng google meet:  http://meet.google.com/bsq-emxd-bfv. Thí sinh truy cập vào đường link trên để tham gia ôn tập. Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật vui lòng liên hệ Ông Bùi Xuân Thắm Số điện thoại 0984982489 để được hỗ trợ.

         b) Thời gian ôn tập dự kiến:

         - 08 giờ đến 11 giờ ngày 14/11/2021: ôn tập môn kiến thức chung.

         - 13 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 14/11/2021: ôn tập môn ngoại ngữ.

         Trường hợp có thay đổi thời gian, Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể.

         2. Giới hạn tài liệu ôn tập vòng 1

         Được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

         Đối với giới hạn tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2): sẽ được đăng tải sau.

         Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo đến thí sinh được biết./.

Đính kèm

- Thông báo số 2645/TB-HĐTT ngày 05/11/2021

- Danh mục tài liệu kiến thức chung

- Tài liệu ôn tập kiến thức chung

- Tài liệu ôn thi tiếng Anh.

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.80/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-