Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Thời gian sát hạch để tiếp nhận vào công chức năm 2021
27/10/2021

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức năm 2021; Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức năm 2021; Công văn số 5347/UBND-NCPC ngày 18 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất hình thức và nội dung sát hạch;

Hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2021 thông báo các nội dung về tổ chức sát hạch để tiếp nhận vào công chức, như sau:

I. DANH SÁCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH

1. Hội đồng kiểm tra sát hạch đã tổng hợp danh sách đề nghị tham dự kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào năm 2021 của các cơ quan, đơn vị (đính kèm danh sách).

2. Những trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên thì Hội đồng cho nợ, sau khi sát hạch đạt thì ra quyết định tiếp nhận, xét chuyển mà không bổ nhiệm vào ngạch, đến khi bổ sung chứng chỉ quản lý nhà nước mới bổ nhiệm vào ngạch.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG SÁT HẠCH

1. Hình thức sát hạch

Phỏng vấn trực tiếp, gồm 02 phần: hiểu biết chung và nghiệp vụ chuyên ngành (hỏi về kiến thức liên quan đến vị trí sẽ tiếp nhận), mỗi phần tối đa là 10 điểm, nếu có một phần phỏng vấn có điểm dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

2. Nội dung sát hạch

a) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung: kiến thức về Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019 (chú ý các Chương I, II, III, IV, V); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (chú ý các Chương I, II, III, IV). Đơn vị tiếp nhận thông báo cho người tham dự kiểm tra, sát hạch biết để ôn tập.

b) Sát hạch về trình độ hiểu biết năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng (Luật, Nghị định, Thông tư, quy định của UBND tỉnh).

c) Thời gian sát hạch kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ là 30 phút.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH

1. Thời gian sát hạch

Thời gian sát hạch được tổ chức vào ngày 18 và ngày 19/11/2021, buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00. Thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch (Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức năm 2021; Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức năm 2021) và người dự sát hạch (theo danh sách) tính thời gian để có mặt theo đơn vị như sau:

- Ngày 18/11/2021, buổi sáng: thành phố Mỹ Tho, huyện Tân Phước, huyện Cai Lậy, huyện Gò Công Tây; buổi chiều: Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.,

- Ngày 19/11/2021, buổi sáng: huyện Châu Thành, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy; buổi chiều: Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

2. Địa điểm sát hạch

Hội trường Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Địa chỉ: số 01, đường 6B - KDC Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM DỰ SÁT HẠCH, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN

1. Người tham dự sát hạch

Người tham dự sát hạch phải chủ động nghiên cứu nội dung kiểm tra sát hạch, có mặt đúng thời gian, địa điểm, trang phục gọn gàng, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đơn vị đề nghị tiếp nhận vào công chức

Đơn vị đề nghị tiếp nhận vào công chức theo danh sách gửi kèm Thông báo này, chịu trách nhiệm:

- Thông báo nội dung các văn bản thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển cho người tham gia sát hạch biết để nghiên cứu;

- Chuyển Thông báo này đến thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch, người tham gia sát hạch (trước ngày 29/10/2021);

- Thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch, người tham gia sát hạch phải có mặt đúng giờ để thực hiện sát hạch.

Hội đồng kiểm tra sát hạch trân trọng thông báo./.

(Kèm Thông báo số 2536 /TB-HĐKTSH)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-