Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Thời gian sát hạch trình độ tin học của cán bộ, công chức
14/06/2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức sát hạch trình độ tin học của đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành lập Hội đồng sát hạch trình độ tin học của cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Hội đồng).

          Hội đồng thông báo đến các cơ quan thời gian, địa điểm và danh sách cán bộ, công chức tham dự sát hạch như sau:

          - Đối tượng: Công chức lãnh đạo cấp Sở (tương đương), lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện Danh sách tham dự sát hạch kèm theo.

- Thời gian:

   + Ca 1 (có 26 người): 8 giờ 00 phút ngày 20/6/2019 (thứ năm).

   + Ca 2 (có 27 người): 8 giờ 00 phút ngày 21/6/2019 (thứ sáu).

Nếu người dự sát hạch do bận công tác, có thay đổi Ca sát hạch (Ca 1 chuyển sang Ca 2 hoặc ngược lại) thì thông báo cho Thư ký Hội đồng sát hạch (đ/c Nguyễn Văn Đậm – Sở TTTT) để bố trí phòng máy.

- Thời gian có mặt: đúng 8h00 tại phòng máy nơi sát hạch để nghe phổ biến về quy chế, hướng dẫn đăng nhập phần mềm trắc nghiệm và các nội dung liên quan.

- Địa điểm: Phòng máy K14 (dãy K), Cơ Sở chính, Trường Đại học Tiền Giang (Số 119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang).

Hội đồng sát hạch trình độ tin học cán bộ, công chức xin thông báo để người dự sát hạch và các bộ phận có liên quan được biết, thực hiện./. 

Xem chi tiết tại đây

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-