Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017
02/01/2018

THÔNG BÁO

V/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017

 

         Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2017;

          Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2017 thông báo các nội dung tổ chức xét tuyển công chức năm 2017, như sau:

       1. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN

      Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của ngạch công chức dự tuyển theo quy định và nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017, Hội đồng xét tuyển công chức năm 2017 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức năm 2017 (đính kèm theo danh sách).

      2. TỔ CHỨC ÔN TẬP

      Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Tiền Giang không tổ chức ôn tập cho thí sinh dự tuyển, chỉ định hướng tài liệu ôn phỏng vấn như sau:

      a) Phần kiến thức chung cho tất cả các vị trí dự tuyển: Luật cán bộ, công chức; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Hiến pháp năm 2013.

       b) Phần kiến thức dành cho từng vị trí dự tuyển:

- Đối với vị trí dự tuyển Tiếp công dân của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông: Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn các Luật trên.

- Đối với vị trí dự tuyển Quản lý về thi đua - khen thưởng (kiêm kế toán) của Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông: Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn các Luật nêu trên; Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông.

- Đối với vị trí dự tuyển hành chính tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông: Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

        3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN:

          - Thời gian thí sinh có mặt tại nơi phỏng vấn vào lúc 07 giờ, thứ năm, ngày 25/01/2018.

          - Địa điểm phỏng vấn: Phòng họp Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (số 23, đường 30/4, Phường 01, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

          Lưu ý: Khi tham dự phỏng vấn thí sinh mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin.

          Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2017 trân trọng thông báo./.

(xem và tải thông báo số 3252/TB-HĐXT2017 tại đây)

 

HĐTD.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-