Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Tiền Giang năm 2020
16/12/2020

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Căn cứ Quyết định số 3984/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Tiền Giang năm 2020.

         Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020 thông báo thời gian tổ chức thi như sau:

         1. Vòng 1

         a) Thời gian thi: ngày 31 tháng 12 năm 2020, cụ thể:

         - 07 giờ 30: khai mạc kỳ thi.

         - 08 giờ 30 phút: thi môn Kiến thức chung (60 phút).

         - 14 giờ 00 phút: thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh - 30 phút).

         b) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

         c) Địa điểm: Trường Đại học Tiền Giang - Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

         Địa chỉ: Nhánh cao tốc số 1 - Ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

         d) Đối tượng dự thi: thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển theo Quyết định số 3507/QĐ-UBND và Quyết định số 3601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (đính kèm Thông báo này).

         2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

         a) Hình thức thi: thi phỏng vấn.

         b) Thời gian thi và danh sách thí sinh vòng 2: sẽ thông báo trên website của Sở Nội vụ sau khi kết thúc thi vòng 1 và tổng hợp kết quả thi vòng 1.

         3. Trách nhiệm của thí sinh dự thi

         a) Có mặt tại phòng thi trước thời gian thi để làm thủ tục dự thi.

         b) Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra khi vào phòng thi.

         c) Không được mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh, phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, các thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin.

         d) Tuân thủ mọi sự hướng dẫn của giám thị, giữ trật tự trong phòng thi.

         đ) Một số nội dung khác theo quy định tại Điều 17 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

         Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020 trân trọng thông báo./.

(Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1)

(Kèm Quyết định bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện)

(Kèm Thông báo triệu tập)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức