Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Tiền Giang năm 2021 (vòng 1)
21/11/2021

         ​Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2021;

         Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo một số nội dung liên quan đến thi tuyển công chức - vòng 1 như sau:

         1. Thời gian thi vòng 1:

         a) Ngày 29 tháng 11 năm 2021:

         - Khai mạc kỳ thi: 13 giờ 30 phút.

         - Thi môn ngoại ngữ: 14 giờ 00 phút.

         - Hình thức thi: trắc nghiệm trên máy vi tính (30 phút).

         b) Ngày 30 tháng 11 năm 2021:

         - Thi môn kiến thức chung: 07 giờ 30 phút

         - Hình thức thi: trắc nghiệm trên máy vi tính (60 phút).

         c) Mỗi môn sẽ được chia thành nhiều ca thi. Danh sách phòng thi và thời gian thi cụ thể của từng ca thi sẽ được thông báo và đăng trên website của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (sau ngày 20/11/2021).
Thí sinh có mặt trước 30 phút của giờ thi theo ca (để đảm bảo dãn cách phòng chống dịch Covid-19, thí sinh không nên đến quá sớm). Trường hợp đặc biệt cần thay đổi giờ thi, thí sinh phải thông báo cho hội đồng (qua đơn xin thay đổi giờ thi gửi Thư ký Hội đồng Phan Nguyệt Thu, số điện thoại
0396677877) ít nhất 60 phút trước khi bắt đầu giờ thi, để Hội đồng xem xét, quyết định.

         d) Đối tượng dự thi: thí sinh đủ điều kiện dự thi (đã được Hội đồng thi tuyển công chức thông báo tại văn bản số 2610/HĐTT ngày 02/11/2021, văn bản số 2682/HĐTT ngày 10/11/2021 và văn bản số  763/HĐTT ngày 17/11/2021) đã hoàn thành việc đóng lệ phí thi tuyển theo Thông báo số 2640/TB-HĐTT ngày 05/11/2021. 

         2. Địa điểm thi: 

         Trường Đại học Tiền Giang - số 119 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

         3. Thời gian thi Vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành):

         a) Hình thức thi: thi viết (180 phút).

         b) Thời gian và danh sách thí sinh thi vòng 2: Hội đồng thi tuyển công chức sẽ thông báo trên website của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang sau khi kết thúc thi vòng 1 và tổng hợp kết quả thi vòng 1.

         4. Trách nhiệm của thí sinh dự thi:

         a) Có mặt tại phòng thi 30 phút trước giờ thi để làm thủ tục dự thi.

         b) Mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của thí sinh (có dán ảnh) để giám thị kiểm tra khi vào phòng thi.

         c) Thực nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và mang theo giấy tờ quy định Thông báo số 2711/TB-HĐTT ngày 12/11/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức (đã đăng website Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang).

         d) Lưu ý thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh tại nội quy thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV (đã đăng website Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang theo Thông báo số 2787/TB-HĐTT ngày 19/11/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức).

         Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo đến thí sinh được biết và thực hiện nghiêm các quy định của kỳ thi./

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.97/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-