Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021
02/12/2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2021;

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, như sau:

1. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2

Đính kèm Thông báo này danh sách 88 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 - kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là thí sinh có kết quả từng môn thi ở vòng 1 đạt từ 50% số câu trả lời đúng trở lên.

2. THỜI GIAN THI VÒNG 2

Thời gian thi: 14 giờ 00 phút ngày 15/12/2021.

Hình thức thi: thi viết (180 phút).

Đề nghị thí sinh có mặt tại khu vực thi trước giờ thi 60 phút để thực hiện các thủ tục quy định về phòng, chống dịch và quy định của quy chế thi (test nhanh, kiểm tra giấy tờ dự thi).

Danh mục tài liệu giới hạn vòng 2 đã đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: http://sonoivu.tiengiang.gov.vn/.

3. ĐỊA ĐIỂM THI VÒNG 2

Trường Đại học Tiền Giang - Cơ sở chính, số 119 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (khu H).

4. Hội đồng thi tuyển công chức sẽ công bố danh sách phòng thi ít nhất 05 ngày trước ngày thi (trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang), đề nghị thí sinh theo dõi, cập nhật thường xuyên.

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo đến thí sinh được biết và thực hiện nghiêm các quy định của kỳ thi./.

Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.98/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-