Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Về việc bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021
07/09/2021

         Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh);

         Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 theo Thông báo số 1887/TB-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2021 như sau:

         1. Bổ sung 02 (hai) chỉ tiêu thi tuyển công chức tại đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; điều chỉnh không thực hiện thi tuyển công chức tại đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè và 01 (một) chỉ tiêu tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2021).

         2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của 02 (hai) chỉ tiêu bổ sung nêu trên từ ngày 07 tháng 9 năm 2021 đến ngày 07 tháng 10 năm 2021. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp online theo địa chỉ: dichvucong.tiengiang.gov.vn.

         Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh được biết, thực hiện./.

(Kèm Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/9/2021)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-