Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
06/07/2021

         Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với Ông Hồ Vũ Bảo Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

         Sở Nội vụ Tiền Giang trân trọng giới thiệu chức vụ chữ ký Ông Hồ Vũ Bảo Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến quý cơ quan, đơn vị và địa phương để biết và liên hệ công tác.

(Kèm Thông báo số 1584/TB-SNV)

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-