Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo về việc mời đơn vị, nhà thầu đủ điều kiện, năng lực thực hiện gói thầu 6 “Tạo lập cơ sở dữ liệu” thuộc Dự án “Tin học hóa quản lý công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh”
04/11/2019

         Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

         Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

         Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh; Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

         Căn cứ Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Tin học hóa quản lý công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tin học hóa quản lý công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh”;

         Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-SNV ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu 6 “Tạo lập cơ sở dữ liệu” thuộc Dự án “Tin học hóa quản lý công tác khen thưởng trên địa tỉnh”,

         Theo đề nghị của Trung tâm Thông tin Tư vấn - Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính tại Công văn số 266/CV-TrT ngày 28 tháng 10 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu gói thầu 6 “Tạo lập cơ sở dữ liệu” thuộc Dự án “Tin học hóa quản lý công tác khen thưởng trên địa tỉnh”,

         ​Sở Nội vụ thông báo đến các các đơn vị, nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân; nếu đáp ứng điều kiện, năng lực, kinh nghiệm thực hiện Gói thầu 6 “Tạo lập cơ sở dữ liệu” thuộc Dự án “Tin học hóa quản lý công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh”, gửi văn bản kèm hồ sơ năng lực đến Ban Thi đua - Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ (Số 01 đường 6B, Khu dân cư Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) trước ngày 06 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp, xem xét lựa chọn./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-