Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo về việc tiếp tục tìm kiếm địa chỉ và trao lại hồ sơ Cán bộ đi B của tỉnh Tiền Giang
07/08/2019

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tìm kiếm địa chỉ và trao lại hồ sơ

Cán bộ đi B của tỉnh Tiền Giang

 
   

Hồ sơ, kỷ vật Cán bộ đi B có ý nghĩa hết sức to lớn, đây là một nguồn sử liệu vô cùng quý giá, nó minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ Cán bộ đi B đã góp phần to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Việc trao nhận hồ sơ Cán bộ đi B giúp họ hoàn tất hồ sơ để được giải quyết chế độ chính sách và hưởng quyền lợi theo quy định. Đồng thời, chứng minh truyền thống thế hệ cha anh đã một thời sống, chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) đã tiếp nhận 1.019 hồ sơ, kỷ vật Cán bộ đi B của tỉnh Tiền Giang từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Chi cục Văn thư - Lưu trữ), là hồ sơ cán bộ, chiến sĩ tập kết ra Bắc năm 1954, sau đó trở lại miền Nam từ năm 1959 đến năm 1975 theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.

Từ năm 2014 đến nay, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tham mưu tổ chức tìm kiếm địa chỉ và trao lại 323 hồ sơ Cán bộ đi B. Số hồ sơ chưa tìm được địa chỉ, chưa trao lại là 696 hồ sơ.

Công tác tìm kiếm địa chỉ và trao lại hồ sơ Cán bộ đi B còn gặp nhiều khó khăn: do hầu hết các địa danh ghi trong hồ sơ Cán bộ đi B có thay đổi, đơn vị hành chính đã được chia tách; Nhiều Cán bộ đi B, thân nhân gia đình đã chuyển nơi cư trú; Cán bộ đi B đã mất và lớn tuổi; Họ tên lúc đi B và hiện nay có thay đổi hoặc đã chuyển nơi sinh sống, nên công tác tìm kiếm, liên lạc với Cán bộ đi B gặp nhiều khó khăn, khó tìm kiếm.

Để có thể trao lại hồ sơ Cán bộ đi B theo chủ trương của Nhà nước, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo tiếp tục tìm kiếm và trao lại hồ sơ Cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình Cán bộ đi B của tỉnh Tiền Giang. Danh sách xem tại đây

Đề nghị Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã thông báo rộng rãi đến các xã, phường, thị trấn được biết để phối hợp với Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trong việc xác minh, trao lại hồ sơ Cán bộ đi B.

Trường hợp có tên trong danh sách, xin vui lòng liên hệ để nhận lại hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang, địa chỉ số 01, đường 6B Khu dân cư Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại số 0733.871.525.

Sở Nội vụ chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, cộng tác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-