Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông qua Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
27/06/2019

Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 733/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Cụ thể, phong trào thi đua xoay quanh các nội dung sau:

1. Đối với tập thể, thực hiện “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, với 05 nội dung sau:

- Nội dung 1 về “Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị”.

- Nội dung 2 về “Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị”.

- Nội dung 3 về “Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao”.

- Nội dung 4 về “Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”.

- Nội dung 5 về “Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, với 07 nội dung như sau:

- Nội dung 1: “Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính”.

- Nội dung 2: “Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ”

- Nội dung 3: “Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm”

- Nội dung 4: “Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử”.

- Nội dung 5: “Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống”.

- Nội dung 6: “Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc”.

- Nội dung 7: “Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”.

 Quyết định 733/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2019 (xem và tải tại đây)./.

PC-TH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-