Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Nội vụ năm 2019
03/10/2019

       Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang (Quyết định số 2890/QĐ-UBND);

       Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi được giao quản lý của sở.

       Theo đó, việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh và trình Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để thẩm định trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa.

       Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thông qua phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang và giao Sở Nội vụ gửi Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án thủ tục hành chính về Bộ Nội vụ theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định 2890/QĐ-UBND tại đây

Thùy Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-