Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN 16 XÃ THUỘC 7 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH TIỀN GIANG LÀ XÃ AN TOÀN KHU
14/08/2021

         Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc công nhận 16 xã thuộc 07 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang là xã an toàn khu, cụ thể bao gồm:

         - Huyện Cái Bè, gồm các xã: Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Tân Hưng thuộc;

         - Huyện Châu Thành, gồm các xã: Long Hưng, Hữu Đạo, Nhị Bình, Bình Trưng và Long Định thuộc;

         - Thành phố Mỹ Tho, gồm các xã: Mỹ Phong, Đạo Thạnh;

         - Huyện Cai Lậy, gồm các xã: Long Tiên, Cẩm Sơn;

         - Thị xã Cai Lậy, gồm các xã: Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú;

         - Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông;

         - Xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước.

         (xem chi tiết Quyết định số 742/QĐ-TTg tại đây)

         Về chính sách đối với các xã được công nhận là xã an toàn khu, hiện nay, các Bộ, Ngành Trung ương đang trong quá trình xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như: chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, các thiết chế văn hóa xã an toàn khu; chính sách hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân trong các xã an toàn khu, v.v… Sau khi trung ương ban hành, các xã an toàn khu của tỉnh Tiền Giang sẽ được triển khai hưởng các chính sách ưu đãi nêu trên theo quy định pháp luật./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-