Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ
19/10/2020

         Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổchức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 2171/KH-SNV về Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Nội vụ

         Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2020, Sở Nội vụ sẽ hoàn thành việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

         Bên cạnh đó, kịp thời chỉ đạo thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo đúng kế hoạch đề ra, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạoHệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 (Quyết định số 166/QĐ-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2020)

         Cụ thể xin xem thêm tại kế hoạch số 2171/KH-SNV và Quyết định số 166/QĐ-SNV.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-