Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện tích hợp thủ tục hành chính của cấp huyện và cấp xã lên Cổng dịch vụ công Quốc gia
19/10/2020

          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về 4293/UBND-KSTT ngày 08 tháng 9 năm 2020 về thực hiện tích hợp thủ tục hành chính của cấp huyện và cấp xã lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát tất cả các thủ tục hành chính cấp huyện, xã có phát sinh hồ sơ từ ngày 01/01/2020 đến ngày 21/9/2020; đồng thời, tiến hành tích hợp các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia.

          Kết quả, có 71 thủ tục hành chính cấp huyện, xã thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ có phát sinh hồ sơ đã được đồng bộ lên cổng dịch vụ công quốc gia.

          Chi tiết xin xem Công văn số 4293/UBND-KSTT tại đây

BBT Website Sở Nội vụ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương