Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện tích hợp thủ tục hành chính của cấp huyện và cấp xã lên Cổng dịch vụ công Quốc gia
19/10/2020

          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về 4293/UBND-KSTT ngày 08 tháng 9 năm 2020 về thực hiện tích hợp thủ tục hành chính của cấp huyện và cấp xã lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát tất cả các thủ tục hành chính cấp huyện, xã có phát sinh hồ sơ từ ngày 01/01/2020 đến ngày 21/9/2020; đồng thời, tiến hành tích hợp các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia.

          Kết quả, có 71 thủ tục hành chính cấp huyện, xã thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ có phát sinh hồ sơ đã được đồng bộ lên cổng dịch vụ công quốc gia.

          Chi tiết xin xem Công văn số 4293/UBND-KSTT tại đây

BBT Website Sở Nội vụ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-