Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện tính điểm xã nông thôn mới vào kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo
06/09/2019

 

Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3743/UBND-NCPC về việc thực hiện tính điểm xã nông thôn mới vào kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện duy trì, củng cố và nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Cụm thi đua huyện, thành, thị thực hiện cộng điểm thưởng, điểm trừ vào kết quả tổng điểm thực hiện chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo cụ thể như sau:

Đối với các huyện, thành, thị có các xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Cuối năm, tiến hành đánh giá, xét thi đua nếu không đảm bảo giữ vững 19 tiêu chí theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì mỗi xã không duy trì 19 tiêu chí theo quy định sẽ bị trừ 02 điểm; nếu duy trì và nâng chất so với mức độ quy định thì mỗi xã sẽ được cộng 01 điểm thưởng; Thường trực Cụm thi đua huyện, thành, thị bổ sung tiêu chí điểm thưởng, điểm trừ này vào bảng chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội của Cụm thi đua huyện, thành, thị hàng năm.

Đối với các xã nông thôn mới: Nếu không giữ vững 19/19 tiêu chí thì Ủy ban nhân dân tỉnh không khen thưởng (“Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”) thành tích kinh tế - xã hội của năm đó.

(Xem chi tiết Công văn 3743/UBND-NCPC tại đây)

                                                                                      Mộng Thường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-