Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tiền Giang tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
26/11/2018

 

Ngày 21/11/2018, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ. Hội nghị do Ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì theo sự ủy nhiệm của UBND tỉnh, tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và công chức, viên chức văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức theo dõi tham mưu công tác văn thư, lưu trữ thuộc Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang; các cá nhân được khen thưởng vì có thành tích thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (2012-2017) và các tham luận, ý kiến phát biểu của đại biểu đến từ  Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ huyện: Tân Phước, Gò Công Đông, Gò Công Tây. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nhận xét và đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ thực hiện Luật lưu trữ trong thời gian tới, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, trình bày những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những giải pháp thực hiện và kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, 03 tập thể, 11 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Luật Lưu trữ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2017 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 03 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Lưu trữ.Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức làm văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu công tác lưu trữ trong tình hình mới; triển khai thực hiện tốt công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy định; xem xét trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, cá nhân có liên quan trong việc để tài liệu tồn đọng, bó gói; thực hiện chế độ chính sách cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; kiểm tra thường xuyên, đột xuất về việc quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ….

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

                                                                             Trương Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-