Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tiền Giang tổ chức sơ kết Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị Về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
07/08/2018

 

     Sáng ngày 03/8/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - ông Lê Văn Hưởng chủ trì, với sự tham gia của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và Phòng Nội vụ cấp huyện.

     Thay mặt Hội nghị, ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ, thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     Theo đó, từ năm 2015 đến 30 tháng 8 năm 2018, tỉnh đã tinh giản: 227 biên chế công chức, đạt tỉ lệ 10% (so với số biên chế được Bộ Nội vụ giao năm 2015); 2.094 người viên chức, đạt tỉ lệ 7.93% (so với số người làm việc được Bộ Nội vụ thỏa thuận năm 2015); 418 người Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố, đạt tỉ lệ 4.08% (so với định mức được Trung ương quy định năm 2015).

     Sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề của 2 ngành giáo dục và lao động thương binh xã hội tỉnh; sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phổ thông từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018 đã giảm 394 lớp; sắp xếp lại các cơ sở y tế trong tỉnh đồng thời thực hiện hợp đồng vệ sinh công nghiệp tại các bệnh viện thay cho việc sử dụng hộ lý; Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở hợp nhất 05 đon vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế; xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Giống nông nghiệp sang hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên; Chuyển các Phòng Công chứng sang hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên...Kết quả, từ năm 2015 đến nay đã giảm được 16 đầu mối tổ chức.

     Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 315 vị trí việc làm, với cơ cấu ngạch công chức như sau (tương ứng với 13 ngạch công chức): Chuyên viên cao cấp: 0,60%; Chuyên viên chính (tương đương): 05,40%; Chuyên viên (tương đương): 86,70%; Cán sự (tương đương): 04,80%; Nhân viên: 01,0%.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khẳng định việc tinh giản, sắp xếp bộ máy là một tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển; việc tinh giản biên chế phải đảm bảo với việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, phải gắn với CCHC, đẩy mạnh chính phủ điện tử nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành; vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy; các đơn vị sự nghiệp công lập cần đẩy nhanh quá trình xã hội hóa, tăng tự chủ của các trường, cơ sở khám, chữa bệnh, chọn một số cơ sở đổi mới hoạt động để tăng nguồn thu.

     Tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung xây dựng các Đề án sắp xếp các cơ quan, đơn vị và đơn vị hành chính đúng theo Đề án 02-ĐA/TU, Kế hoạch số 147/KH-UBND và Kế hoạch số 148/KH-UBND đảm bảo tinh gọn bộ máy, gọn đầu mối; nghiên cứu bố trí phân công kiêm nhiệm một số công việc phù hợp với trình độ, chuyên môn nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CCVC; nghiên cứu hợp đồng một số công việc hỗ trợ, phục vụ; đồng thời nghiên cứu áp dụng quy định Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là các hình thức cho thuê, chuyển đổi công năng các tài sản công của các cơ quan, đơn vị nhằm tăng nguồn thu của ngân sách. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần phải chủ động hơn nữa trong việc thực hiện việc tinh giản biên chế và phải gắn liền với sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCC; đẩy mạnh CCHC.

Một số hình ảnh tại Hội nghị./.

HỒNG QUANG

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-