Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018
09/01/2018

     Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

     Theo đó, ngoài những nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện  theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2018 công tác Cải cách hành chính của tỉnh có một số nội dung đáng chú ý như sau:

     1. Thủ tục hành chính của các sở, ngành địa phương được cung cấp trực tuyến đạt tỷ lệ trên 70% mức độ 3 và trên 30% đạt mức độ 4; 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức độ 3; 90% hồ sơ khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp nộp qua mạng ở mức độ 4; 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình "Một cửa – Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang".

     2. Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 ban hành Quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     3. Đề xuất thành lập Trung tâm hành chính công; từng bước xây dựng thành phố Mỹ tho thành đô thị thông minh.

     4. Triển khai nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 ở cấp xã;....

     Kế hoạch cũng giao Sở Y tế chủ trì thực hiện nội dung về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; tổ chức thực hiện việc Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

      Ngoài ra, năm 2018, tỉnh đã có những điều chỉnh về nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính đối với một số cơ quan so với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017, do có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ như, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công khai thủ tục hành chính, kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện.

 (Chi tiết xin xem và tải kế hoạch tại đây)

Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(2.00/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-