Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và tinh giản 42 trường hợp vào đợt I năm 2018
12/02/2018

Ngày 08 tháng 11 năm 2017, Bộ Nội vụ có văn bản số 5860/BNV-TCBC về việc thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 của tỉnh Tiền Giang theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã thống nhất tinh giản biên chế đối với 42/42 cán bộ, công chức, viên chức, gồm: 34 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 08 người hưởng chính sách thôi việc nga,.gồm:

- Cơ quan Đảng, đoàn thể: 04 người;

- Cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 04 người;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: 32 người;

- Cán bộ, công chức cấp xã: 02 người.

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ, trong năm 2017 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được 168 trường hợp, gồm: các sở, ngành tỉnh có 51 trường hợp; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có 11 trường hợp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 106 trường hợp.

Việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ, góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong bộ máy hành chính từ tỉnh đến xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ, còn một số hạn chế nên vẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện như: một số công chức được bố trí kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ hoặc chỉ có một công chức đảm trách nhiều công việc; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP quy định thời hạn chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 24 tháng, thực tế với thời gian này chỉ vừa đủ để công chức, viên chức làm quen với công việc mới và bắt đầu thực hiện tốt công việc được giao, nay lại phải chuyển đổi sang vị trí công tác khác, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; các đơn vị sự nghiệp công lập đang trong giai đoạn xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với viên chức, do đó, việc chuyển đổi vị trí công tác viên chức cũng gặp nhiều khó khăn, mặc khác một số Bộ, ngành TW cũng chưa có hướng dẫn việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với công chức, viên chức chuyên môn thuộc lĩnh vực, ngành quản lý./.

Văn Phải

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-