Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
14/03/2018

Ngày 22/02/2018, tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, hội nghị do ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có Thường trực UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Công tác cải cách hành chính năm vừa qua trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể:

- Trong năm 2017, tỉnh đã ban hành 24 nghị quyết, 36 quyết định quy phạm pháp luật, liên quan đến các lĩnh vực: môi trường, xây dựng, tài chính, đầu tư, văn hóa, tài nguyên và môi trường... Vấn đề giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được tổ chức thực hiện tốt.

- Tất cả các cơ quan hành chính đều có Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Năm 2017, đã giải quyết trên 2,1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính các loại, trong đó giải quyết đúng hạn trên 99% hồ sơ.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được triển khai rộng đến các xã, phường, thị trấn. Việc ứng dụng chữ ký số vào văn bản điện tử gửi liên thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành cũng được thực hiện, góp phần từng bước thay thế văn bản giấy, tiết kiệm thời gian chi phí trong họat động giữa các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, tại hội nghị, đã thông qua Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 29/12/2017 về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát động chuyên đề thi đua"Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2018 theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2018 với 08 tiêu chuẩn thi đua, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính và Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc và tặng Bằng khen cho 21 tập thể có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua " Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Lê Văn Hưởng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quang cảnh hội nghị


Lãnh đạo tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các đơn vị

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các đơn vị

 

Đông Triều

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-