Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Nội vụ
11/03/2021

Căn cứ Công văn số 671/UBND-NCPC ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai và tổ chức thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2018 - 2021; Thực hiện Kế hoạch số 1363/KH-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2018 của  Giám đốc Sở Nội vụ về luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2018 - 2021;

Thực hiện quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Sở Nội vụ đã tiến hành điều động, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp phòng cụ thể:

1. Điều động, bổ nhiệm ông Hồ Vũ Bảo, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, giữ chức vụ Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

2. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Tổ chức và Quản lý Công chức, viên chức - Sở Nội vụ là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021

3. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức và Quản lý Công chức, viên chức - Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021

4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thúy Anh, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nội vụ, giữ chức vụ Chánh Thanh tra sở, kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2021;

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại đối với bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông mong muốn ông, bà nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, kể cả bổ nhiệm lại tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, trình độ, năng lực, đoàn kết nội bộ để lãnh đạo, điều hành, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các ông, bà được phân công nhiệm vụ mới cảm ơn lãnh đạo Sở, Đảng ủy đã quan tâm, tin tưởng tín nhiệm giao nhiệm vụ; đồng thời hứa trên cương vị công tác sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh./.

 

Ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định cho các công chức lãnh đạo, quản lý

Ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra sở

Ông Võ Tấn Hiền phát biểu chỉ đạo tại buổi triển khai các Quyết định

 

Nhật Quang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-