Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp thứ nhất
09/02/2021

         Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất do ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì, để bàn bạc, thảo luận thông qua một số nội dung phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình 1. Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu tại phiên họp

         Tại phiên họp, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó xác định các nội dung chủ yếu của công tác bầu cử như: Tổ chức các Hội nghị triển khai công tác bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; về số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; về ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử ….

         Tiếp đó, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua dự thảo các Quyết định của Ủy ban bầu cử về việc thành lập các cơ quan giúp việc, gồm: Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hình 2. Ông Trần Văn Dũng trình bày dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh và các Tiểu ban

         Cũng tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và Bà Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Hình 3. Ông Nguyễn Văn Nhã trình bày dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh

         Sau khi nghe trình bày các dự thảo, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh nội dung dự thảo.

Hình 4. Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh thảo luận về các dự thảo văn bản được trình bày

         Phát biểu kết luận tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Danh khẳng định dù thời gian rất gấp rút, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị tốt các văn bản phục vụ công tác bầu cử. Ông đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến về các dự thảo nêu trên để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành./.

Thế Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ
 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức