Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố 35 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
16/02/2021

         Căn cứ các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-BNV, Quyết định số 1066/QĐ-BNV, Quyết định số 1067/QĐ-BNV và Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2021 của  Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND công bố Danh mục 35 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, công chức, viên chức và tổ chức - biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (cấp tỉnh: 29 thủ tục, cấp huyện: 06 thủ tục);

         Theo đó, Quyết định 213/QĐ-UBND đã bãi bỏ và thay thế các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, công chức, viên chức và tổ chức - biên chế, gồm:

         - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được công bố tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (12 thủ tục hành chính cấp tỉnh);

         - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được công bố tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực tôn giáo; thi đua, khen thưởng; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý nhà nước về hội và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (14 thủ tục hành chính cấp huyện);

         - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức, viên chức được công bố tại Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (09 thủ tục hành chính).

Xem chi tiết Quyết định 213/QĐ-UBND tại đây

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
 Quyết định về việc phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-