Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2018 cho các huyện, thành, thị
13/02/2018

       Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Công văn số 402/UBND-NC về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua năm 2018 cho các huyện, thành, thị, gồm các chỉ tiêu thi đua về kinh tế; xã hội, môi trường; giữ vững về quốc phòng và an ninh. Cụ thể:

       Các chỉ tiêu về kinh tế gồm: Giá trị sản xuất về ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; Giá trị sản xuất về công nghiệp địa phương ngoài quốc doanh; Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế địa phương.

        Các chỉ tiêu về xã hội, môi trường gồm: Thực hiện đạt các chỉ tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình; Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước; Thực hiện công tác bảo vệ, cải thiện môi trường đạt hiệu quả; Thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2018.

       Chỉ tiêu về giữ vững về quốc phòng, an ninh gồm: Huấn luyện quân sự cho các đối tượng và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng và chất lượng giao quân; Giảm các loại tội phạm; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

         Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn đến các sở, ngành tỉnh, đơn vị cấp huyện tổ chức thực hiện 11 chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và Kế hoạch của UBND tỉnh về các chuyên đề thi đua.Trong tháng 11 năm 2018, các huyện, thành, thị tiến hành kiểm tra và tổng kết các chuyên đề thi đua do tỉnh phát động.Trong tháng 12 năm 2018, các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung như: Kiểm tra, đánh giá, xếp hạng các địa phương thực hiện 11 chỉ tiêu và 05 chuyên đề thi đua, gửi về Cụm trưởng, các Cụm phó Cụm thi đua huyện, thành, thị và Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để Cụm huyện, thành thị tiến hành tổng kết trong tháng 01 năm 2019.

           Trong năm 2018, tỉnh Tiền Giang phát động 05 chuyên đề thi đua bao gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng, chống dịch bệnh trên người; Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

           Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu các sở, ngành tỉnh có liên quan các chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và chuyên đề thi đua, UBND các huyện, thành, thị tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và chuyên đề thi đua năm 2018, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Mộng Thường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 146
  Tổng lượt truy cập: 615691