Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Về việc xây dựng Dự án, Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí để xây dựng Dự án “Hiệu chỉnh, cập nhật, biên tập và in bản đồ hành chính cấp huyện và bản đồ hành chính tỉnh Tiền Giang”.
04/10/2019

         Căn cứ Công văn số 3815/UBND-NCPC ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thống nhất chủ trương thực hiện Dự án “Hiệu chỉnh, cấp nhật, biên tập và in bản đồ hảnh chính cấp huyện và bản đồ hành chính tỉnh Tiền Giang”.

         Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyển lựa chọn đơn vị tư vấn có đầy đủ tư cách pháp nhân, có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ, để thuê thực hiện việc lập Dự án, Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí để thực hiện Dự án “Hiệu chỉnh, cấp nhật, biên tập và in bản đồ hảnh chính cấp huyện và bản đồ hành chính tỉnh Tiền Giang”.

         Sở Nội vụ xin thông báo đến các công ty, đơn vị, tổ chức dịch vụ tư vấn nếu đáp ứng điều kiện, năng lực xin vui lòng gửi văn bản kèm hồ sơ năng lực giới thiệu về cơ quan, đơn vị mình đến Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (địa chỉ: số 23 đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chậm nhất trong ngày 10  tháng  10 năm 2019 để tuyển lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công việc nêu trên.

(Kèm thông báo 2310/TB-SNV)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-