Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
12/03/2019

Ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Đây là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 11/2018/TT-BNV gồm 12 nhóm với 83 chỉ tiêu, liên quan đến 21 bộ, ngành. Trong 83 chỉ tiêu thống kê, có 65 chỉ tiêu có phân tổ đến cấp tỉnh, trong đó Sở Nội vụ chủ trì 03 chỉ tiêu (Tỉ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là thanh niên; Tỷ lệ thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền; Tỷ lệ thanh niên là cán bộ, công chức các cấp được bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học), các chỉ tiêu còn lại do Cục Thống kê, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tỉnh Đoàn chủ trì thực hiện.

Các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam phân theo nhóm bao gồm: Nhóm Chỉ số tổng hợp (01 chỉ tiêu); nhóm Dân số thanh niên và nhân khẩu học (08 chỉ tiêu); nhóm Lao động - việc làm (14 chỉ tiêu); nhóm Tham gia tổ chức chính xã hội, hoạt động xã hội – tình nguyện (10 chỉ tiêu); nhóm Khoa học và Công nghệ (5 chỉ tiêu); nhóm Giáo dục, đào tạo và dạy nghề (09 chỉ tiêu); nhóm Y tế, sức khỏe (11 chỉ tiêu); nhóm Văn hóa, thể dục, thể thao (02 chỉ tiêu); nhóm Công nghệ thông tin và truyền thông (03 chỉ tiêu); nhóm Mức sống thanh niên (04 chỉ tiêu); nhóm Trật tự an toàn xã hội và tư pháp (10 chỉ tiêu); nhóm Tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nhận thức cho thanh niên (07 chỉ tiêu).

Các chỉ tiêu nêu trên được tập hợp từ nhiều nguồn như Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020) ban hành kèm Quyết định số 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam và một số chỉ tiêu mới. Nguồn thu thập số liệu được thực hiện thông qua các phương pháp như điều tra thống kê, báo cáo thống kê, qua thu thập dữ liệu hành chính hoặc kết hợp các phương pháp trên.

 (Chi tiết vui lòng xem Thông tư số 11/2018/TT-BNV đính kèm tại đây)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-