Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Chương trình bồi dưỡng cho đối tượng theo Đề án 1956 – 1600
14/06/2019

 

 1. Chức danh Văn phòng Thống kê
  1. Tài liệu Chuyên sâu về công tác Văn phòng (có 2 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu Chuyên sâu về công tác Văn thư lưu trữ (có 2 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  3. Tài liệu Chuyên sâu về công tác thống kê (có 2 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 2. Chức danh Văn hóa – Xã hội
  1. Tài liệu Chuyên sâu về Tổ chức và quản lý lễ hội (có 6 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu Chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (có 5 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 3. Chức danh Tài chính – Kế hoạch
  1. Tài liệu Chuyên sâu về kế toán ngân sách xã (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu chuyên sâu về tài chính ngân sách xã (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 4. Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường
  1. Lĩnh vực đất đai:
   1. Tài liệu Chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   2. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ giám sát quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giám sát thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Lĩnh vực xây dựng
   1. Tài liệu Chuyên sâu kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   2. Tài liệu Chuyên sâu kỹ năng Quản lý trật tự xây dựng (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  3. Lĩnh vực môi trường
   1. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở cơ sở (có 5 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  4. Lĩnh vực nông nghiệp
   1. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở cơ sở (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   2. Tài liệu Kỹ năng phát triển cộng đồng (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   3. Tài liệu Kỹ năng, nghiệp vụ bổ trợ công việc (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 5. Chức danh Tư pháp – Hộ tịch
  1. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ Hộ tịch và Chứng thực cho công chức Tư pháp – Hộ tịch xã (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, soạn thảo văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở cho công chức Tư pháp – Hộ tịch xã (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 6. Cán bộ và công chức xã

​                Tài liệu Chương trình bồi dưỡng kỹ năng CNTT chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã (có 5 chuyên đề, học trong 5 ngày)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-