Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

lấy ý kiến khảo sát thực trạng phân công, bố trí công tác đối với CBCCVC có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh
24/04/2019

Để có thông tin chính xác, khách quan phục vụ cho việc đánh giá thực trạng phân công, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ gửi đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho phiếu lấy ý kiến khảo sát đánh giá thực trạng phân công, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học (có danh sách kèm theo). Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương nhưng không có tên trong danh sách thì đề nghị các đơn vị báo cáo bổ sung, đồng thời cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp.

Các cơ quan, đơn vị trả lời trực tiếp vào Phiếu khảo sát, sau đó gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/5/2019 (kèm danh sách báo cáo theo nội dung khảo sát). Để đảm bảo cho việc tổng hợp kết quả khảo sát kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị  các cơ quan, đơn vị  gửi kèm file danh sách báo cáo (file excel) qua địa chỉ hộp thư công vụ vanthithaotrinh@tiengiang.gov.vn./.

 (Phiếu khảo sát, danh sách CBCCVC có trình độ sau đại học được gửi qua văn phòng điện tử của các cơ quan, đơn vị)

Danh sách Thạc sĩ

Danh sách Tiến sĩ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-