Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các Ban và Chi cục
10/06/2018

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nội vụ (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Thi đua - Khen thưởng (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Tôn giáo (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (xem chi tiết tại đây)

- Điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ tháng 9, 10, 11 và tháng 12 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Sở nội vụ (Xem chi tiết tại đây)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương