Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Phổ biến pháp luật về tôn giáo tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
09/10/2019

         Trong 02 ngày, ngày 20 và 30/9/2019, tại Nhà văn hóa phường 2 và Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên của thành phố Mỹ Tho, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ,  được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Mỹ Tho và Thành đoàn thành phố Mỹ Tho mời tham gia báo cáo về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo và tình hình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Có gần 250 công chức đối tượng 4 tham dự tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc an ninh và 60 cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đoàn cơ sở.

         Tại buổi bồi dưỡng, các đại biểu được ông Trần Văn Khuê, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thông tin tình hình tôn giáo ở trong tỉnh, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 và giải đáp một số thắc mắc của đại biểu về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo.

         ​Việc bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tôn giáo nhằm trang bị cho công chức và cán bộ Đoàn cơ sở những hiểu biết về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo để tham gia cùng các cấp chính quyền vận động và tập hợp quần chúng, đoàn viên là tín đồ các tôn giáo nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan đơn vị và địa phương./.Tuyên truyền pháp luật tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Mỹ Tho./.

 

Hữu Đức

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-