Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Tiền Giang năm 2020
16/12/2020

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Căn cứ Quyết định số 3984/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Tiền Giang năm 2020.

         Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020 thông báo thời gian tổ chức thi như sau:

         1. Vòng 1

         a) Thời gian thi: ngày 31 tháng 12 năm 2020, cụ thể:

         - 07 giờ 30: khai mạc kỳ thi.

         - 08 giờ 30 phút: thi môn Kiến thức chung (60 phút).

         - 14 giờ 00 phút: thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh - 30 phút).

         b) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

         c) Địa điểm: Trường Đại học Tiền Giang - Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

         Địa chỉ: Nhánh cao tốc số 1 - Ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

         d) Đối tượng dự thi: thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển theo Quyết định số 3507/QĐ-UBND và Quyết định số 3601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (đính kèm Thông báo này).

         2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

         a) Hình thức thi: thi phỏng vấn.

         b) Thời gian thi và danh sách thí sinh vòng 2: sẽ thông báo trên website của Sở Nội vụ sau khi kết thúc thi vòng 1 và tổng hợp kết quả thi vòng 1.

         3. Trách nhiệm của thí sinh dự thi

         a) Có mặt tại phòng thi trước thời gian thi để làm thủ tục dự thi.

         b) Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra khi vào phòng thi.

         c) Không được mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh, phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, các thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin.

         d) Tuân thủ mọi sự hướng dẫn của giám thị, giữ trật tự trong phòng thi.

         đ) Một số nội dung khác theo quy định tại Điều 17 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

         Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020 trân trọng thông báo./.

(Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1)

(Kèm Quyết định bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện)

(Kèm Thông báo triệu tập)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-