Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức năm 2020
10/11/2020

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2020;

         Hội thi tuyển công chức năm 2020 Thông báo mức thu lệ phí thi tuyển công chức theo Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

         - Mức thu lệ phí: 400.000 đồng/01 thí sinh dự thi (kèm theo danh sách thí sinh đủ kiều kiện dự thi).

         - Thời gian nộp lệ phí: từ ngày 10/11/2020 đến ngày 18/11/2020.

         - Địa điểm: Quầy số 11 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (số 377 đường Hùng vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoặc gửi theo đường bưu điện (tính theo ngày đến Quầy số 11).

​         Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thực hiện nộp lệ phí thi đúng thời gian quy định, nếu quá thời gian nêu trên, thí sinh không đến nộp lệ phí thi tuyển công chức thì không được dự thi tuyển công chức năm 2020./.
Tương phản
Đánh giá bài viết(1.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-