Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN 16 XÃ THUỘC 7 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH TIỀN GIANG LÀ XÃ AN TOÀN KHU
14/08/2021

         Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc công nhận 16 xã thuộc 07 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang là xã an toàn khu, cụ thể bao gồm:

         - Huyện Cái Bè, gồm các xã: Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Tân Hưng thuộc;

         - Huyện Châu Thành, gồm các xã: Long Hưng, Hữu Đạo, Nhị Bình, Bình Trưng và Long Định thuộc;

         - Thành phố Mỹ Tho, gồm các xã: Mỹ Phong, Đạo Thạnh;

         - Huyện Cai Lậy, gồm các xã: Long Tiên, Cẩm Sơn;

         - Thị xã Cai Lậy, gồm các xã: Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú;

         - Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông;

         - Xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước.

         (xem chi tiết Quyết định số 742/QĐ-TTg tại đây)

         Về chính sách đối với các xã được công nhận là xã an toàn khu, hiện nay, các Bộ, Ngành Trung ương đang trong quá trình xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như: chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, các thiết chế văn hóa xã an toàn khu; chính sách hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân trong các xã an toàn khu, v.v… Sau khi trung ương ban hành, các xã an toàn khu của tỉnh Tiền Giang sẽ được triển khai hưởng các chính sách ưu đãi nêu trên theo quy định pháp luật./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022
 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-