Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thực hiện tính điểm xã nông thôn mới vào kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo
06/09/2019

 

Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3743/UBND-NCPC về việc thực hiện tính điểm xã nông thôn mới vào kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện duy trì, củng cố và nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Cụm thi đua huyện, thành, thị thực hiện cộng điểm thưởng, điểm trừ vào kết quả tổng điểm thực hiện chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo cụ thể như sau:

Đối với các huyện, thành, thị có các xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Cuối năm, tiến hành đánh giá, xét thi đua nếu không đảm bảo giữ vững 19 tiêu chí theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì mỗi xã không duy trì 19 tiêu chí theo quy định sẽ bị trừ 02 điểm; nếu duy trì và nâng chất so với mức độ quy định thì mỗi xã sẽ được cộng 01 điểm thưởng; Thường trực Cụm thi đua huyện, thành, thị bổ sung tiêu chí điểm thưởng, điểm trừ này vào bảng chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội của Cụm thi đua huyện, thành, thị hàng năm.

Đối với các xã nông thôn mới: Nếu không giữ vững 19/19 tiêu chí thì Ủy ban nhân dân tỉnh không khen thưởng (“Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”) thành tích kinh tế - xã hội của năm đó.

(Xem chi tiết Công văn 3743/UBND-NCPC tại đây)

                                                                                      Mộng Thường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương