Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tổng kết cụm thi đua các huyện, thành, thị năm 2018
31/01/2019

 

Ngày 18/01/2019, tại thành phố Mỹ Tho, Cụm thi đua các huyện, thành, thị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (thừa ủy quyền của Chủ tịch Hồi đồng TĐKT tỉnh); ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND tp.Mỹ Tho, Cụm trưởng; ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông, Cụm phó 1; ông Hà Thanh Hữu, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy, Cụm Phó 2;

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Công thông qua báo cáo tóm tắt công tác thi đua Cụm thi đua các huyện, thành thị năm 2018, kết quả, 03/11 huyện, thành, thị hoàn thành 11 chỉ tiêu (huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông và Cai Lậy); 7/11 huyện, thành, thị hoàn thành 10 chỉ tiêu (thị xã Cai Lậy, Gò công; thành phố Mỹ Tho; huyện Tân Phú Đông, Tân phước, Cái Bè, Gò Công Tây) và huyện Châu Thành hoàn thành 09 chỉ tiêu. Trong đó, huyện Chợ Gạo dẫn đầu trong Tiểu cụm 1 và huyện Gò Công Đông dẫn đầu trong Tiểu cụm 2.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Anh Tuấn, thay mặt thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh ghi nhận kết quả của Cụm trong năm qua. Năm 2019 với phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả và Bức phá”, Ông đề nghị Cụm tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, thiết thực, đáp ứng bức xúc nhu cầu của xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng chống tham nhũng, CCHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, ô nhiểm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính công,…

2. Tiếp tục xây dựng nhân điển hình tiên giai đoại 2016-2020 theo kế hoạch số 190/KH-UBND tỉnh ngày 8/9/2016, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cụm thành, thị.

3. Năm 2019, năm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh, đề nghị các huyện, thành, thị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo để có các giải pháp thiết thực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội do UBND tỉnh giao.

Văn Múa

 

Một số hình ảnh:

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-