CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016
     Chiều ngày 22/02/2017, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng,...
Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính
     Nhằm tuyên truyền nội dung các văn bản, quy định của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC) đến người dân. Sở Nội vụ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch...
Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
     Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-BNV ngày 12/01/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ,...
Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015
    Ngày 14/3/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành...
Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Ngày 06/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.
Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm
Công văn 806/SNV-CCHC ngày 08/5/2015 của Sở Nội vụ (xem tại đây) Đề cương báo cáo công tác Cải cách hành chính của Sở ngành (xem tại đây) Đề cương báo cáo công tác Cải cách hành chính...
Tìm hiểu về các chỉ số đánh giá địa phương trong các lĩnh vực Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công Tìm hiểu về các chỉ số đánh giá địa phương trong các lĩnh vực Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công
Trong những năm gần đây, để đánh giá, so sánh các địa phương với nhau về năng lực cạnh tranh mức độ hấp dẫn trong thu hút đầu tư, trong lĩnh vực cải cách hành chính hay về hiệu quả quản trị công...