Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Công tác cải cách hành chính Công tác cải cách hành chính

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính
       Ngày 25/9/2017, Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở gồm: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Khoa học và Công nghệ tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách...
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang
     Sáng ngày 29/9/2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa , Phó trưởng ban Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Ủy viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia -...
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Chiều ngày 18/7/2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017.      Tại điểm cầu chính do ông Lê Văn...
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
       Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 03 tháng 4...
Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2016 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2016
       Chiều ngày 30/5/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố...
Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016
     Chiều ngày 22/02/2017, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng,...
Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính
     Nhằm tuyên truyền nội dung các văn bản, quy định của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC) đến người dân. Sở Nội vụ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch...
Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
     Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-BNV ngày 12/01/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ,...
Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015
    Ngày 14/3/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành...
Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Ngày 06/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền...

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
 Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Liên kết Liên kết