CÔNG TÁC BIÊN CHẾ CÔNG TÁC BIÊN CHẾ

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thành lập tổ kiểm tra công vụ Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thành lập tổ kiểm tra công vụ
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp...
Tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và tinh giản 42 trường hợp vào đợt I năm 2018 Tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và tinh giản 42 trường hợp vào đợt I năm 2018
Ngày 08 tháng 11 năm 2017, Bộ Nội vụ có văn bản số 5860/BNV-TCBC về việc thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2018 của tỉnh Tiền Giang theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. ...
Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017 Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
    THÔNG BÁO Thời gian thi tuyển công chức năm 2017                 Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND...
Những quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ Những quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
       Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.      Nghị định...
Tỉnh Tiền Giang được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt II năm 2017 Tỉnh Tiền Giang được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt II năm 2017
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Bộ Nội vụ có văn bản số 2334/BNV-TCBC về việc thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt II năm 2017 của tỉnh Tiền Giang theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. ...
Kết quả thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện năm 2013 tỉnh Tiền Giang Kết quả thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện năm 2013 tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn...
Kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ
       Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về danh mục các vị trí công tác...
Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (đợt I năm 2017) của tỉnh Tiền Giang Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (đợt I năm 2017) của tỉnh Tiền Giang
     Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 5205/BNV-TCBC về việc thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2017 của tỉnh Tiền Giang ;    ...
Kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức năm 2015 Kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức năm 2015
     Thực hiện Kế hoạch số 949/KH-SNV ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ về kiểm tra kết quả công tác tuyển dụng viên chức; chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số...
Hội nghị triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số văn bản của UBND tỉnh có liên quan ngành nội vụ Hội nghị triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số văn bản của UBND tỉnh có liên quan ngành nội vụ
     Ngày 07/10/2016, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan...
Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang
    Chiều ngày 18/11/2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên...
Sở Nội vụ triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP Và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ Sở Nội vụ triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP Và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 27/5/2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ Tiền Giang chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tiến hành tổ chức triển khai...
Tiền Giang Sơ kết công tác thi tuyển thí điểm chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2014 Tiền Giang Sơ kết công tác thi tuyển thí điểm chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2014
    Ngày 28/5/2015, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi tuyển thí điểm chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương...
Tiền Giang tổ chức thi tuyển công chức năm 2013 Tiền Giang tổ chức thi tuyển công chức năm 2013
Thực hiện Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh...