Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 19-12-2019 Ngày hết hạn 25-12-2019

0
Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)

Ngày bắt đầu 26-09-2019 Ngày hết hạn 20-10-2019

0
Tải về
(45-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày bắt đầu 25-09-2019 Ngày hết hạn 04-10-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 23-09-2019 Ngày hết hạn 30-09-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 05-10-2019

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”

Ngày bắt đầu 12-09-2019 Ngày hết hạn 26-09-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-08-2019 Ngày hết hạn 20-08-2019

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-07-2019 Ngày hết hạn 23-08-2019

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 15-05-2019 Ngày hết hạn 28-05-2019

0
Tải về
(74-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 21-05-2018 Ngày hết hạn 01-06-2018

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 3709
  Tổng lượt truy cập: 687199