Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ quy định về công tác văn thư

Ngày bắt đầu 20-07-2020 Ngày hết hạn 10-08-2020

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến nhân dân để đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới

Ngày bắt đầu 08-07-2020 Ngày hết hạn 16-07-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến trình khen thưởng cấp nhà nước

Ngày bắt đầu 15-05-2020 Ngày hết hạn 25-05-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 04-05-2020 Ngày hết hạn 15-05-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu 04-05-2020 Ngày hết hạn 25-05-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc sở và Trưởng, Phó Phòng Nội vụ cấp huyện

Ngày bắt đầu 16-04-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
V/v chọn mẫu Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”

Ngày bắt đầu 26-03-2020 Ngày hết hạn 03-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 19-12-2019 Ngày hết hạn 25-12-2019

0
Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)

Ngày bắt đầu 26-09-2019 Ngày hết hạn 20-10-2019

0
Tải về
(47-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo
 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 201
  Tổng lượt truy cập: 723696