Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-07-2019 Ngày hết hạn 23-08-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-08-2019 Ngày hết hạn 20-08-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 15-05-2019 Ngày hết hạn 28-05-2019

0
Tải về
(51-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 21-05-2018 Ngày hết hạn 01-06-2018

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 12-02-2018 Ngày hết hạn 09-03-2018

0
Tải về
(29-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày bắt đầu 28-08-2017 Ngày hết hạn 28-09-2017

0
Tải về
(22-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu 24-08-2017 Ngày hết hạn 25-09-2017

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 27-06-2017 Ngày hết hạn 27-07-2017

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh do hết hiệu lực thi hành

Ngày bắt đầu 10-05-2017 Ngày hết hạn 10-06-2017

0
Tải về
(9-lượt)

Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày bắt đầu 03-05-2017 Ngày hết hạn 03-06-2017

0
Tải về
(49-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2014/QĐ- UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 22-03-2017 Ngày hết hạn 12-04-2017

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg
 V/v phúc đáp đề nghị bổ sung, chuyển đổi khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2019

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 250
  Tổng lượt truy cập: 605348