Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v lấy ý kiến trình khen thưởng cấp nhà nước

Ngày bắt đầu 15-05-2020 Ngày hết hạn 25-05-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 04-05-2020 Ngày hết hạn 15-05-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND

Ngày bắt đầu 04-05-2020 Ngày hết hạn 25-05-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc sở và Trưởng, Phó Phòng Nội vụ cấp huyện

Ngày bắt đầu 16-04-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
V/v chọn mẫu Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”

Ngày bắt đầu 26-03-2020 Ngày hết hạn 03-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 19-12-2019 Ngày hết hạn 25-12-2019

0
Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)

Ngày bắt đầu 26-09-2019 Ngày hết hạn 20-10-2019

0
Tải về
(47-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày bắt đầu 25-09-2019 Ngày hết hạn 04-10-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 23-09-2019 Ngày hết hạn 30-09-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc ban hành quy chế kinh phí công đoàn của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ
 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 (bổ sung) của Sở Nội vụ
 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách quý 1 năm 2020 của Sở Nội vụ

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 709843