Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)

Ngày bắt đầu 26-09-2019 Ngày hết hạn 20-10-2019

0
Tải về
(22-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày bắt đầu 25-09-2019 Ngày hết hạn 04-10-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 23-09-2019 Ngày hết hạn 30-09-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 05-10-2019

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”

Ngày bắt đầu 12-09-2019 Ngày hết hạn 26-09-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-08-2019 Ngày hết hạn 20-08-2019

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-07-2019 Ngày hết hạn 23-08-2019

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 15-05-2019 Ngày hết hạn 28-05-2019

0
Tải về
(65-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 21-05-2018 Ngày hết hạn 01-06-2018

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 12-02-2018 Ngày hết hạn 09-03-2018

0
Tải về
(30-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 624844