Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 21-05-2018 Ngày hết hạn 01-06-2018

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 12-02-2018 Ngày hết hạn 09-03-2018

0
Tải về
(23-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày bắt đầu 28-08-2017 Ngày hết hạn 28-09-2017

0
Tải về
(18-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu 24-08-2017 Ngày hết hạn 25-09-2017

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 27-06-2017 Ngày hết hạn 27-07-2017

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh do hết hiệu lực thi hành

Ngày bắt đầu 10-05-2017 Ngày hết hạn 10-06-2017

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày bắt đầu 03-05-2017 Ngày hết hạn 03-06-2017

0
Tải về
(35-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2014/QĐ- UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 22-03-2017 Ngày hết hạn 12-04-2017

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp chuyên đề về Cải cách hành chính; Công chức viên chức; Xây dựng chính quyền
 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp sơ kết tháng 10 năm 2018
 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp sơ kết tháng 9 năm 2018
 Về việc báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp chuyên đề về Cải cách hành chính; Công chức viên chức và Xây dựng chính quyền

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 113
  Tổng lượt truy cập: 558671