Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v chọn mẫu Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”

Ngày bắt đầu 26-03-2020 Ngày hết hạn 03-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 19-12-2019 Ngày hết hạn 25-12-2019

0
Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)

Ngày bắt đầu 26-09-2019 Ngày hết hạn 20-10-2019

0
Tải về
(46-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày bắt đầu 25-09-2019 Ngày hết hạn 04-10-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu 23-09-2019 Ngày hết hạn 30-09-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 05-10-2019

0
Tải về
(18-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”

Ngày bắt đầu 12-09-2019 Ngày hết hạn 26-09-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-08-2019 Ngày hết hạn 20-08-2019

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-07-2019 Ngày hết hạn 23-08-2019

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 15-05-2019 Ngày hết hạn 28-05-2019

0
Tải về
(75-lượt)

Xem các góp ý

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (về công tác văn thư)
 Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 697502