Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh do hết hiệu lực thi hành

     Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

     Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

     Sở Nội vụ tiến hành rà soát và xác định Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành.

     Để việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành đúng thủ tục, trình tự quy định. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định và gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 08 tháng 6 năm 2017 theo địa chỉ: số 01 đường 6B Khu dân cư Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang./.


Xem toàn văn bản(9-lượt)
Ngày bắt đầu 2017/05/10 Ngày hết hạn 2017/06/10
Các ý kiến đóng góp

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 Hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư
 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công
 V/v xây dựng KH bồi dưỡng CB.CC cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 146
  Tổng lượt truy cập: 615691