Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh. Sở Nội vụ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang.

Để nội dung của Quyết định đảm chất lượng, có tính khả thi và Quyết định được ban hành đúng trình tự, thủ tục quy định. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức góp ý cho dự thảo Quyết định nêu trên và gửi về Sở Nội vụ (qua Trung tâm Lưu trữ lịch sử) trước ngày 31 tháng 7 năm 2017 theo địa chỉ:  Trung tâm Lưu trữ lịch sử: số 01 đường 6B Khu dân cư Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang./.


Xem toàn văn bản(8-lượt)
Ngày bắt đầu 2017/06/27 Ngày hết hạn 2017/07/27
Các ý kiến đóng góp

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 3712
  Tổng lượt truy cập: 687202