Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Ý Kiến dự thảo Ý Kiến dự thảo

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; đồng thời đánh giá, lập phương án đơn giản hóa với từng thủ tục hành chính.

Kết quả rà soát tóm tắt như sau:

  • Tổng số thủ tục hành chính của Sở Nội vụ được rà soát: 11 thủ tục.
  • Số thủ tục sau khi rà soát đề nghị đơn giản hóa: 11 thủ tục.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với các nội dung kể trên và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính khác (nếu thấy cần thiết).

Nội dung góp ý xin gửi về Sở Nội vụ (Văn phòng Sở) hoặc qua email: Snv@tiengiang.gov.vn.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/8/2007 đến 08/9/2017.

Trân trọng cám ơn./.

 


Xem toàn văn bản(4-lượt)
Ngày bắt đầu 2017/08/24 Ngày hết hạn 2017/09/25
Các ý kiến đóng góp

Thống kê Thống kê

Văn bản mới Văn bản mới

 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang”
 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 3712
  Tổng lượt truy cập: 687202