CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tập huấn công tác điều tra xã hội học, phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính. Triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tập huấn công tác điều tra xã hội học, phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính.
  Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017, ngày 26/01/2018 Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội...
Tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018 Tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018
       Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 .  ...
Thẩm định thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 Thẩm định thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
     Trong tháng 12/2017, Đoàn Thẩm định chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" tỉnh Tiền Giang đã tiến hành thẩm định một số đơn vị sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị,...
Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Nhằm góp phần tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu tạo điều kiện cho người dân trong việc tra cứu thông tin vàthực hiện các giao dịch thủ tục...
Tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức Tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức
     Chiều ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà...
Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính
       Ngày 25/9/2017, Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở gồm: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Khoa học và Công nghệ tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách...
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang
     Sáng ngày 29/9/2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa , Phó trưởng ban Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Ủy viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia -...
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Chiều ngày 18/7/2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017.      Tại điểm cầu chính do ông Lê Văn...
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
       Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 03 tháng 4...
Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2016 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2016
       Chiều ngày 30/5/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố...
Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016
     Chiều ngày 22/02/2017, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng,...
Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính
     Nhằm tuyên truyền nội dung các văn bản, quy định của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC) đến người dân. Sở Nội vụ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch...
Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
     Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-BNV ngày 12/01/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ,...
Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 Sở Nội vụ Tiền Giang tham dự Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015
    Ngày 14/3/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành...
Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Ngày 06/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.
Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm
Công văn 806/SNV-CCHC ngày 08/5/2015 của Sở Nội vụ (xem tại đây) Đề cương báo cáo công tác Cải cách hành chính của Sở ngành (xem tại đây) Đề cương báo cáo công tác Cải cách hành chính...
Tìm hiểu về các chỉ số đánh giá địa phương trong các lĩnh vực Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công Tìm hiểu về các chỉ số đánh giá địa phương trong các lĩnh vực Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công
Trong những năm gần đây, để đánh giá, so sánh các địa phương với nhau về năng lực cạnh tranh mức độ hấp dẫn trong thu hút đầu tư, trong lĩnh vực cải cách hành chính hay về hiệu quả quản trị công...