Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Công tác pháp chế Công tác pháp chế

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện
     Ngày 25 tháng 10 năm 2016 , Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2016 / TT -BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y...
Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đấu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm người đứng đấu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý
Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị đĩnh 211/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của...
Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV hướng dẫn chung về thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động...
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành...
Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội...
Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế
Ngày 29/12/2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức...
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban...
Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Ngày 6/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc (viết tắt là CCVC) tại các cơ sở quản lý người...
Thực hiện bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 31/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa và Thông tin Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa và Thông tin
     Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; ngày 10/3/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ có Thông tư liên tịch số...
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 45 results.

Văn bản mới Văn bản mới

 Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
 Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017

Liên kết Liên kết